środa, 15 lipca 2015

Syndyk sprzeda miejsce postojowe w garażu w podziemiu budynku przy ul.Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze


OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk  w postępowaniu upadłościowym  sygn.akt  X GUp 34/13 ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki :
miejsca postojowego nr 22 stanowiącego 1/50 udziału we współwłasności  lokalu niemieszkalnego – wielostanowiskowego garażu w podziemiu budynku położonego przy ul.Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, gm.Władysławowo,  pow.pucki , woj.pomorskie  ,nr KW GD2W/52870/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Wejherowie , Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku
Cena wywoławcza 10 950  zł brutto / słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  złotych brutto/.

Szczegółowe warunki sprzedaży  i opis i oszacowanie przedmiotu przetargu dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje   tel. 605 420 802 lub www.syndyksprzeda.blogspot.com


niedziela, 2 listopada 2014

Działki Konary Łęg i Wólka Smolana w gminie Brochów, Puszcza KampinoskaOBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego dział. gospodarczą pod firmą George-Pol  , sygn.akt  X GUp 71/13 ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki  następujących  nieruchomości gruntowych położonych:
1.Konary Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj.mazowieckie, składającej się z działek  o nr 502/6, 502/7, 502/10, 502/11 , 502/15, 502/16 , 502/20 o pow. 1,1161 ha  opisane w / KW PL1O/00044322/7  - cena  wywoławcza 487.917,00  zł netto.
2.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  214/7,214/8  o łącznej pow. 0,3246 ha / KW PL1O/00044334/4/ cena wywoławcza  97.392,00 zł netto.
3.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   213/2, 4/2 , o łącznej pow. 4,4372 ha /KW PL 1O/00044595/1 cena wywoławcza 1.186.925,00 zł netto.
4.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr 214/9 , 214/10 o łącznej pow. 0,3264 ha / KW PL 1O/00044597/5,  cena wywoławcza 97.392,00  zł netto.
5.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr działki nr 214/11, 214/12 , 214/13 o łącznej pow. 0,4870 ha  / KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 146.906,00 zł netto.
6.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr  34/2,35/4, 215/4  o łącznej pow. 1,8038 ha / KW PL1O/000445598/2/ cena wywoławcza 482.507,00 zł netto.
7.Wólka Smolana, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj, mazowieckie składającej się z działek o nr   28/2, 29/2, 30/2, 214/6, 215/2 o łącznej pow. 3,7495 ha  /KW PL 1O/00044596/8 / cena wywoławcza 1.002.970,00 zł netto.
Oferty pisemne należy przesłać lub  składać na adres Kancelarii Syndyka :  ul.Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa, sygn.akt  GUp  71/13,  

Szczegółowe warunki sprzedaży   , opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu  sprzedaży dostępne są w Kancelarii  Syndyka ul. Kasprowicza  68 lok.52 w Warszawie lub pod nr  tel. 605 420 802 oraz na stronie  www.syndyksprzeda.blogspot.com


Załączniki do planu zagospodarowania